ch.st. Z KAMILKOVÉ ZAHRADY

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřena dne:......................................mezi paní Zdenou Šťulíkovou
bytem-Máchova 970,Hlinsko,53901 - jako prodávajícím a

panem/í.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................jako kupujícím

Paní Šťulíková prodává
ŠTĚNĚ plemene KAVALÍR KING CHARLES ŠPANĚL


jménem......................................................................................................Z Kamilkové zahrady

narozené:........................................tetovací(čipovací) číslo:..............................................................................

pohlaví:.......................................................barva:...........................................................................................
pochází ze spojení:
OTEC:
MATKA:


Za předem dohodnutou cenu:.......................................................
Slovy:..............................................................................................
Dohodnutou částku zaplatil
kupující prodávajícímu při podpisu této smlouvy

Prodávané štěně je v dobrém zdravotním stavu,bez viditelných známek onemocnění.
Prodávající seznámil kupujcího se složením stravy štěněte,základy péče o štěně a zásadami
veterinární péče,včetně nutnosti vakcinace.Současně seznámil kupujcího s existencí
chovatelského klubu plemene.
Štěně bylo odčerveno ve 3.týdnu života Banmith pastou a v 5. a 7. týdnu tabletou Caniverm.

Kupující si štěně dobře prohlédl a kupuje jej v takovém stavu,v jakém je shlédl.

Při odběru předala chovatelka kupujcímu očkovací průkaz .
Průkaz původu uvedeného štěněte zašle prodávající kupujcímu bez
zbytečného odkladu po jeho obdržení od plemenné knihy.


PODPIS CHOVATELE:
PODPIS MAJITELE:


................................................
................................................